Počepice
ZŠ a MŠ Počepice

ZŠ a MŠ Počepice, okres Příbram

Počepice 41

262 53 Počepice

ZŠ: 730 516 422

M.Svobodová:

736 472 797

MŠ: 730 516 423

ŠJ: 730 516 424

jsi návštěvník

Základní a mateřská škola Počepice

Škola se v Počepicích připomíná již roku 1664, vyučovat se začalo v roce 1665 a prvním kantorem byl Jakub Zvěřina. Učilo se nejprve v několika chalupách po vsi.

První školní budova byla postavena až roku 1765, byla roubená, jednotřídní a učily se v ní i děti z Vysokého Chlumce a Nechvalic. Stála přibližně na stejném místě jako škola současná. Nová zděná škola se stavěla roku 1864. Rohový přístavek vlevo od vchodu pochází z roku 1912 a vpravo, což je ředitelna a bývalá kuchyň, je z roku 1937.

Od roku 1864 byla škola trojtřídní, od roku 1877 čtyřtřídní, po roce 1925 následkem války opět trojtřídní. Školní pavilón (školička) se začal stavět v říjnu 1960 a za rok, v říjnu 1961 se zde začalo vyučovat.

První elektrický proud měla škola o vánočních prázdninách roku 1932. Po roce 1877, kdy se škola stala čtyřtřídní se zde učilo až 450 dětí.

Měšťanská škola byla při zdejší škole otevřena v roce 1937, jejím prvním ředitelem byl Zdeněk Čelikovský z Petrovic.

Po školské reformě v r. 1953 přišla škola v Počepicích o statut měšťanské a sloučením se školou národní byla proměněna v 8 letou střední školu. Dva roky, do roku 1955 řídil školu Josef Diviš. Po jeho odchodu do Petrovic se stal ředitelem Zdeněk Čelikovský, který zde již vedl měšťanskou školu po jejím zřízení v r. 1937.

V roce 1960 zde byla ustavena základní 9 letá škola. Započala stavba školního pavilónu, aby se výuka soustředila pouze do školní budovy. Devítiletku vedlk Z. Čelikovský do r. 1964, kdy po něm převzal ředitelské místo František Bursík. Dalšími řediteli byli postupně Jiří Chvátal (od r 1973), Ludmila Hošnová (od r. 1989), František Cihlář (od r. 1991), Jan Vopat (od r. 1993), Jaroslav Staněk (od r. 2000) a na současné škole, která má od r. 2004 již pouze 1. stupeň je ředitelkou Miroslava Svobodová.

Od padesátých let minulého století měla škola nejvíce žáků v r. 1962 (198 žáků). Po sametové revoluci začal počet žáků prudce klesat.

kronikář V. Zdeněk

Aktuality

V ZÁŘÍ jsme v naší škole přivítali 8 nových prvňáčků, 4 hochy a 4 děvčátka, všichni se moc snaží a jde jim to :o)

středa 28.9. - státní svátek

čtvrtek 29.9. - „JABKOVÁNÍ“ sejdeme se u školy v 15 hodin na kafíčko či čaj, přineseme každý nějakou ňamku z jablíček a budeme mít pěkný čas

3.10. - po schůzce všech rodičů - schůzka rodičů prvňáčků ohledně čtení (stejné postupy doma jako ve škole!)

čtvrtek 6.10. - dopolední hudební vystoupení Ivana Urbánka - v naší MŠ „Já nic, já muzikant“

úterý 11.10. - schůzka rodičů, kteří se chtějí podrobněji seznámit s matematikou prof. Hejného

středa a čtvrtek 26. a 27.10. - podzimní prázdniny

pátek 29.10. - státní svátek

KROUŽKY – poběží od října

Pondělí 14.00 Počítačový - mladší / starší žáci (1x za 14 dní)

Úterý 14.00 Hasičský, 14.00 Doučování

Středa 12.15 Anglický jazyk 13:45 Vaření – 1x z a14 dní (vybíráme do začátku 100,-Kč)

Středa 15.30 Veselá věda

Čtvrtek 13.00 Florbal / Ruční práce 14.00 Malování mandal

Pátek 13.00 Deskové hry / Čtenářský klub (ve 2. pololetí)

nepravidelně Astronomický (termín vždy na zvláštním lístečku)

SBĚR:

baterie: - nepoškozené vybité baterie

hliník: - čistý (bez zbytků potravin, bez cenovek, samolepek), hliníkové věci - nádobí...

drobné elektrospotřebiče: nefunkční

papír: - svázaný nebo v krabicích, prosíme v menších balíčcích

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

V letošním školním roce se budeme opět setkávat každé první pondělí v měsíci v čase od 14 do 16 hodin (od listopadu).

Výjimka: leden- až 9.1. (ne hned po Vánočních prázdninách), únor- konzultace nebudou (po vysvědčení)

Není nutné chodit na každou konzultaci, záleží na Vašem pocitu a na tom, jak si vaše dítko ve škole vede…

Přejeme krásný podzim, ať sluníčko ještě vydrží – i v našich duších.

Mirka Svobodová a Jana Hubičková

Mapa stránek   © ZŠ a MŠ Počepice 2011 - 2015