Počepice
ZŠ a MŠ Počepice

ZŠ a MŠ Počepice, okres Příbram

Počepice 41

262 53 Počepice

ZŠ: 730 516 422

M.Svobodová:

736 472 797

MŠ: 730 516 423

ŠJ: 730 516 424

jsi návštěvník

Základní a mateřská škola Počepice

Škola se v Počepicích připomíná již roku 1664, vyučovat se začalo v roce 1665 a prvním kantorem byl Jakub Zvěřina. Učilo se nejprve v několika chalupách po vsi.

První školní budova byla postavena až roku 1765, byla roubená, jednotřídní a učily se v ní i děti z Vysokého Chlumce a Nechvalic. Stála přibližně na stejném místě jako škola současná. Nová zděná škola se stavěla roku 1864. Rohový přístavek vlevo od vchodu pochází z roku 1912 a vpravo, což je ředitelna a bývalá kuchyň, je z roku 1937.

Od roku 1864 byla škola trojtřídní, od roku 1877 čtyřtřídní, po roce 1925 následkem války opět trojtřídní. Školní pavilón (školička) se začal stavět v říjnu 1960 a za rok, v říjnu 1961 se zde začalo vyučovat.

První elektrický proud měla škola o vánočních prázdninách roku 1932. Po roce 1877, kdy se škola stala čtyřtřídní se zde učilo až 450 dětí.

Měšťanská škola byla při zdejší škole otevřena v roce 1937, jejím prvním ředitelem byl Zdeněk Čelikovský z Petrovic.

Po školské reformě v r. 1953 přišla škola v Počepicích o statut měšťanské a sloučením se školou národní byla proměněna v 8 letou střední školu. Dva roky, do roku 1955 řídil školu Josef Diviš. Po jeho odchodu do Petrovic se stal ředitelem Zdeněk Čelikovský, který zde již vedl měšťanskou školu po jejím zřízení v r. 1937.

V roce 1960 zde byla ustavena základní 9 letá škola. Započala stavba školního pavilónu, aby se výuka soustředila pouze do školní budovy. Devítiletku vedlk Z. Čelikovský do r. 1964, kdy po něm převzal ředitelské místo František Bursík. Dalšími řediteli byli postupně Jiří Chvátal (od r 1973), Ludmila Hošnová (od r. 1989), František Cihlář (od r. 1991), Jan Vopat (od r. 1993), Jaroslav Staněk (od r. 2000) a na současné škole, která má od r. 2004 již pouze 1. stupeň je ředitelkou Miroslava Svobodová.

Od padesátých let minulého století měla škola nejvíce žáků v r. 1962 (198 žáků). Po sametové revoluci začal počet žáků prudce klesat.

kronikář V. Zdeněk

Aktuality

Celoroční projekt letos bude zaměřený na stoleté výročí vzniku naší republiky.

Další projekt bude též prolínat celým školním rokem, budeme zpracovávat další pověsti.

Lyžovánízájemci dostanou z Monínce konkrétní informace, na jejichž základě se rozhodnou závazně o účasti na tomto výcviku. (Veškerou výbavu si lze půjčit na místě za poplatek 700,- Kč na těchto 5 dnů.) Výcvik se může uskutečnit při počtu zájemců 10+

Lyžováníkurz se uskuteční v období od 14. do 18. 1. Rodiče přihlášených dětí obdrželi veškeré potřebné informace o platbě a všechny ostatní podrobnosti o kurzu na svůj e-mail, POZOR!! - nutno zaplatit do 25.11.

9.11. vítání sv. Martina na bílém koni (dopoledne)

23.11. malé kino v naší tělocvičně, nový program o vesmíru, o planetách…

1.12. program pro počepické seniory v hostinci U Radešínka od 16 hodin

6.12. Vánoční jarmark v MŠ i ZŠ (odpoledne od 15 hodin)

7.12. pátek – PRAHA – exkurze v České televizi + výstava v Betlémské kapli

8.12. krátký program k rozsvěcování Vánočního stromu na návsi

KROUŽKY

Pondělí14.00 Počítačový - mladší / starší žáci (1x za 14 dní)

Úterý14.00 Doučování

Středa12.40 Anglický jazyk, 13.30 Logopedie

Čtvrtek13.00 Florbal, 13.00 Ruční práce

Pátek12.00 Deskové hry, 14.00 Keramika

SBÍRÁME

baterie: - nepoškozené vybité baterie

hliník: - čistý (bez zbytků potravin, cenovek, samolepek), hliníkové věci – nádobí...

drobné elektrospotřebiče: nefunkční

papír: - svázaný nebo v krabicích, prosíme v menších balíčcích

Mapa stránek   © ZŠ a MŠ Počepice 2011 - 2018